Безвъзмездни субсидии отпускат в Кипър за закупуване на електромобили

Стратегията на Кипър е електромобилите да представляват 25% от новите регистрации до 2030 г.