Бебето от „Nevermind“ поднови иска си срещу „Nirvana“

Елдън твърди, че изображението му е причинило “доживотни вреди”