Африка се разцепва: заражда се нов океан

Смята се, че за възникването на новия океан в Африка ще са необходими поне 5 до 10 милиона години